Дмитрий_Перникоза.jpgДмитро Перникоза,
юрист ЮФ «Trusted Advisors»

Аналіз проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет»

В сучасних умовах і з таким стрімким темпом розвитку новітніх технологій виникає немало проблем, з якими так чи інакше доводиться мати справу авторам та загалом всім власникам авторських та суміжних прав. Оскільки, сучасні технології дають нам можливість перетворювати інформацію в електронну форму, що надає змогу швидкого доступу до будь-яких об’єктів авторського права за допомогою мережі Інтернет, саме це породжує безліч випадків порушення авторських та суміжних прав авторів та інших правовласників в електронному середовищі. Така ситуація є неприпустимою для правової держави. «Піратство» має бути викорінене, а правовласники захищені. Виведення механізмів захисту авторських та суміжних прав на якісно новий рівень, на мою думку, має бути першочерговою задачею, що буде сприяти побудові позитивного іміджу України в питанні авторського та суміжних прав.

Аналізуючи проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет» та ті зміни, які ініціюються законодавцем, я виділив би наступні основні моменти:

-   запровадження ефективного механізму припинення порушень авторського і суміжних прав шляхом видалення або унеможливлення доступу до інформації, що порушує авторське право і суміжні права в мережі Інтернет;

-  впровадження відповідальності власників веб-сайтів, що забезпечують можливість розміщення на власних веб-сайтах інформації користувачами веб-сайтів;

-   впровадження жорсткого механізму притягнення до відповідальності інформаційних посередників за невиконання вимог щодо усунення порушень авторського і суміжних прав.

Слід згадати, що автору належить виключне право дозволяти або забороняти використання твору, якщо інше не встановлено договором чи законом. Виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором.

Правомірне використання об’єктів авторського права і суміжних прав (в тому числі надання платних послуг користувачам мережі Інтернет із завантаження відповідних файлів) шляхом відтворення (розміщення), надання доступу, продажу, - потребує отримання дозволу від власників виключних майнових прав на твори, виконання, фонограми та відеограми. Ними є суб’єкти авторського права і/або суміжних прав (автор, виконавець, виробник фонограми, відеограми).

Способи використання творів, фонограм, відеограм; переробки творів, зміни форми творів, зміни форми фіксації; передання виключних прав, тощо, регулюються у договірному порядку з суб‘єктами авторського права і суміжних прав або з організаціями колективного управління майновими правами зазначених суб’єктів.

Зміни та нововведення, що пропонуються законодавцем, є важливими, оскільки, за сучасних умов дуже частою є ситуація, коли твори авторів використовуються як супровідний матеріал (наприклад, фотознімки) для висвітлення негативних подій, що, в свою чергу, надає негативний відтінок репутації авторів, чиї твори були використані «блогерами» чи Інтернет-виданнями без їхньої на те згоди. У такий спосіб видання піднімають собі рейтинги, а автори від цього страждають.

В цілому, аналізуючи Проект акту, можу сказати, що він є інноваційним, оскільки, він спрямований, окрім іншого, на запровадження заходів протидії випадкам порушення авторського та суміжних прав в мережі Інтернет, що є безумовно дуже необхідним та важливим кроком, з огляду на темпи розвитку інноваційних технологій

Вважаю, що прийняття Проекту, за умови контролю його реалізації, може пришвидшити реабілітацію України в очах всього світу в питанні поваги до авторського права, забезпечити стабільний розвиток та популяризацію легального контенту, а найголовніше - сприятиме наближенню законодавства України до законодавства держав-членів Європейського Союзу.

 Загрузка...

Оставьте первый комментарий