Закон України «Про місцеві вибори» 2831-1 фото

  13 травня членом депутатської фракції Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ", VIII скликання Федоруком Миколою Трохимовичем до Верховної Ради України внесено проект Закону України «Про місцеві вибори» 2831-1.

  Даний законопроект кардинально підходить до вирішення питання щодо принципу виборності депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад.

   Автор законопроекту вважає, що діюча система виборів на практиці не забезпечила відповідного представництва громадян України у органах, крім того в частині мажоритарної системи виборів поширило підкуп виборців та масові фальсифікації, що негативно відбилося на оцінках міжнародних спостерігачів.
Законопроектом пропонується перехід від діючої змішаної пропорційно-мажоритарної системи виборів до пропорційної.

  Планується, що завдяки законопроекту будуть сформовані представницькі органи, спроможні вирішувати актуальні, поточні проблеми, які виникають на місцевому рівні, в інтересах територіальних громад та підсилять відповідальність політичних партій.
За мажоритарною системою будуть проводитись лише вибори депутатів сільських, селищних рад та голови зазначених рад.
    Зміна системи голосування впливає також на саму процедуру висування та реєстрації виборців – відтепер право висування кандидатів у депутати реалізовуватиметься через місцеві організації політичних партій.


   Право висування кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови реалізується виборцями у відповідних єдиних одномандатних виборчих округах через місцеві організації партій або шляхом самовисування у порядку, передбаченому цим Законом.
Висування кандидатів у депутати та на посаду сільського, селищного, міського голови місцевою організацією партії відбувається за рішенням керівного органу партії про участь партії у чергових місцевих виборах, прийнятого не раніше як за сім днів до початку виборчого процесу. При цьому місцева організація партії залишає за собою право висунути на посаду як члена цієї партії, так і безпартійного громадянина.


     Законопроект розглядає варіанти висування як виборчих списків кандидатів, так і по одному депутату як до складу відповідної ради, так і на посаду голови ради відповідного рівня.
    Дійсно,пропорційна система виборів є більш точною, ніж мажоритарна, у зв’язку зі складною системою підрахунку голосів шанси на маніпуляції голосами виборців зменшуються, кожна політична сила має шанс на отримання певної кількості місць у формуванні ради певного рівня.

      Разом з тим, запропонована законопроектом система має свої недоліки.
При виборі певної політичної партії, як це пропонується законопроектом, деперсоніфікується голосування та послаблюється безпосередній контакт з виборцями. Вибір кандидата безпосередньо, як це передбачає мажоритарна система голосування, встановлює більш прямий, безпосередній контакт кандидат – виборець, що відсутнє при пропорційній системі.


Недоліком останньої є також більш сильний контроль партії над кожним кандидатом.
Контроль за діяльністю депутата не з боку виборців, а з боку партії може призвести до просування лише партійних інтересів та неврахування інтересів виборців.
Велика кількість політичних партій в раді певного рівня може призвести до розбіжностей при прийнятті рішень.


Та переваги, а саме:


Складна система підрахунку голосів, що практично не допускає втрати голосів.
Разом з тим, збільшення політичних партій забезпечить врахування інтересів різних суспільних груп.
Маючи підтримку партії, депутат має більшу можливість виконати свої передвиборні обіцянки.

Отже, запропонований проект Закону України «Про місцеві вибори» має ряд як недоліків, так і переваг в порівнянні із передбаченою Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" змішаною системою голосування.

Слід звернути увагу, що в ході опрацювання законопроекту 2831 «Про місцеві вибори» до Верховної Ради України надійшли альтернативні законопроекти:


Законопроект 2831-1 «Про місцеві вибори», який зокрема, передбачає вибори депутатів сільських, селищних, міських (з населенням до 300 тис) рад за мажоритарною виборчою системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах. Законопроект також пропонує механізм пропорційних виборів депутатів міських (з населенням понад 300 тис.) рад за відкритими виборчими списками. Крім партійних списків кандидатів передбачена також можливість висунення та участі у виборах списків незалежних кандидатів.

Законопроект передбачає скорочення чисельності депутатського корпусу приблизно вдвічі.


Законопроект 2831-2 «Про місцеві вибори». Законопроектом передбачається змішана система виборів:


вибори депутатів сільських, селищних, районних у місті рад, міських рад міст з кількістю виборців до 90 000 осіб, районних рад передбачається проводити за мажоритарною системою відносної більшості у багатомандатних виборчих округах.
вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад, міських рад міст Києва, Севастополя, міських рад міст – обласних центрів та інших міст з кількістю виборців не менше 90 000 виборців передбачається проводити за пропорційною виборчою системою з відкритими партійними списками.
пропонується суттєво зменшити кількісний склад місцевих рад (у середньому, на 30% від існуючого складу).


Законопроект 2831-2 «Про місцеві вибори». Законопроектом, зокрема, передбачається, що місцеві вибори будуть проходити за такими виборчими системами:

1) депутатів сільських, селищних рад – зберігається чинна на сьогодні мажоритарна система відносної більшості в одномандатному виборчому окрузі;


2) депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад – за пропорційною виборчою системою з преференціями (вибори в багатомандатному виборчому окрузі, що співпадає з територією Автономної Республіки Крим, відповідної області, району, міста, району в місті, за виборчими списками місцевих організацій партій (блоків) з одночасним висуванням кандидатів в територіальних округах, на які поділяється багатомандатний округ);


3) міських голів (міст, кількість виборців у яких дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч) – за мажоритарною системою абсолютної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі.


4) сільських, селищних, міських (міст, кількість виборців у яких є меншою ніж 90 тисяч) голів, сільських старост – за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі.
Законопроектом також передбачається мінімальна кількість депутатів ради – 10 при чисельності виборців до 500, максимальна – 80 депутатів при чисельності виборців понад 1,5 млн.


    Кожен із зазначених законопроектів має свої переваги та недоліки. В найближчий пленарний тиждень з 16 по 19 червня ситуація проясниться. А у депутатів буде лише кілька тижнів (парламент працює до 17 липня), щоб ухвалити документ в цілому.
Олена Мазун. ЮристЗагрузка...

Оставьте первый комментарий