До Верховної Ради надійшли два законопроекти президента України Петра Порошенка: Проект Закону про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" та Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо реалізації права змінити громадянство. 

Законопроекти є невідкладними, зазначено на сайті українського парламенту. 

Пояснювальна записка до проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо реалізації права змінити громадянство наразі відсутня (12:57 київський час). 

Щодо законопроекту №6175, в поясненні зазначено, що проект закону спрямований на уточнення кола осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на яких не буде поширюватися дія Закону України "Про запобігання корупції".

Прийнятий 14 жовтня 2014 року Закон України "Про запобігання корупції" зобов'язав осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічно подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

До кола таких осіб, зокрема, включено військових посадових осіб Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби.

Тобто, значна частина військовослужбовців з 1 січня 2017 року зобов'язані подавати електронні декларації. При цьому лише збір і підготовка документів, необхідних для заповнення декларації, потребує значного часу та особистої присутності військовослужбовця (наприклад, оформлення електронного цифрового підпису, отримання довідки про доходи військовослужбовця з місця проходження служби або в органах Державної фіскальної служби України). Зазначене може призвести до масового залишення місць проходження служби в зоні проведення антитерористичної операції.

Крім того, заповнення декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції потребує не лише часу, а й відповідних технічних можливостей (зокрема, обладнання робочих місць персональними комп'ютерами) та захищеної інфраструктури (безпечне підключення до мережі Інтернет), які є обмеженими в зоні проведення антитерористичної операції.

Також слід зауважити, що час, необхідний для подання військовослужбовцями зазначених декларацій, може бути виділений для вдосконалення їх бойового вишколу, який є однією з основних складових забезпечення захисту національної безпеки України.

Така ситуація зумовила необхідність розроблення проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про запобігання корупції".

Проектом Закону пропонується встановити, що дія Закону України "Про запобігання корупції" не поширюється на військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, військової служби за контрактом осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, військової служби за контрактом осіб молодшого офіцерського складу, військової служби (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки.

Зокрема, у пояснювальній записці зазначено, що "реалізація проекту Закону України створить умови для забезпечення додержання законодавства про запобігання корупції військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань".

Також ухвалення запропонованих законопроектом змін до законодавства, спрямованих на недопущення порушення військовослужбовцями обов'язків військової служби та військової дисципліни, сприятиме забезпеченню захисту інтересів суспільства і держави у сфері національної безпеки України.

Загрузка...

Оставьте первый комментарий