Позафракційний депутат Сергій Міщенко вніс до Верховної Ради України Проект Закону про відкликання народного депутата України №7481.  

50d440340ac00.jpeg

.

Проект Закону «Про відкликання народного депутата України» розроблено як адекватну законодавчу ініціативу у відповідь на реальні виклики і обставини сьогодення.

Законопроект розроблено з метою підвищення впливу народу України на діяльність обраних ним народних депутатів України; посилення політичної та правової відповідальності народних депутатів України; вдосконалення правового регулювання статусу народних депутатів України та підвищення ефективності роботи Верховної Ради України через позбавлення повноважень депутатів, які систематично та без поважних причин не виконують покладені на них обов’язки. 

В пояснювальній записці зазначено, що в статті 81 Конституції України та статті 5 Закону України «Про статус народного депутата України» встановлений вичерпний перелік підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України. Однак, такої підстави як відкликання народного депутата виборцями у цьому переліку немає. 

На думку автора законопроекту, прийняття законопроекту про відкликання народного депутата України набуло особливої актуальності після прийняття народними депутатами злочинних пенсійної та медичної «реформ». Все це відбувається в умовах стрімкого зниження рівня життя, тотального зростання цін на продукти харчування та товари першої необхідності, ліки, тарифи.

Окремі депутати, не відчуваючи жодної відповідальності перед виборцями, діють всупереч своїм передвиборчим обіцянкам, переходять з однієї фракції в іншу, змінюють політичні партії (виборчі блоки політичних партій) від яких їх було обрано до Верховної Ради України на політичні партії (блоки) протилежної ідеології, державницької та світоглядної позиції; не проводять роботи з громадянами; не відвідують засідання Верховної Ради України та комітетів Верховної Ради України; не беруть участі в роботі тимчасових комісій, до складу яких їх було включено, голосують картками одне одного, тобто, не виконують свої функції представників народу України та не приносять користі розвитку Української держави. 

При цьому Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» передбачає порядок та підстави відкликання виборцями у будь-який час депутата місцевої ради, який не виправдав їх довіри, тому запровадження такої процедури на всеукраїнському рівні відповідатиме принципу справедливості та підвищить політичну відповідальність депутатів Парламенту України.

Зокрема, законопроектом пропонується встановити такий  порядок та підстави відкликання виборцями народного депутата України: 

1) порушення депутатом положень Конституції і законів України, що встановлено судом; 
2) пропуск народним депутатом України протягом року більше половини пленарних засідань Верховної ради України або/та її органів, до складу яких його обрано; 
3) систематичне невиконання доручень Верховної Ради України,  відповідного комітету, депутатської фракції (групи), тимчасової спеціальної або тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України,  до складу яких його обрано;
4) невідповідність практичної діяльності депутата основним принципам і положенням його передвиборної програми чи передвиборної програми партії, за списком якої його обрано;
5) використання депутатського мандата в особистих чи корисливих цілях;
6) голосування на засіданні Верховної Ради України народним депутатом України чужими картками.

Також у пояснювальній записці прописані підстави порушення питання про відкликання народного депутата України, серед яких: 

1. Право порушувати питання про відкликання народного депутата України, обраного по мажоритарному округу належить виборцям відповідного виборчого округу, яке реалізується ними в порядку і формах, визначених цим Законом. 

2. Право порушувати питання про відкликання народного депутата України, обраного по виборчих списках політичної партії, належить керівному органу політичної партії у порядку визначеному її Статутом.

3. Проведення відкликання народного депутата України організовує Центральна виборча комісія.

4. Питання про відкликання народного депутата України може бути порушено на  зборах  виборців  округу, від якого обрано депутата, за умови,  що  в  них  бере участь не менш як 300 виборців. 

Питання про відкликання народного депутата України, обраного від загальнодержавного виборчого округу, може бути порушено на зборах виборців у більшості областей України, за умови, що в кожних з цих зборів бере участь не менш як 300 виборців.  

Збори можуть проводитись за місцем проживання виборців або на підприємствах, в установах, організаціях у межах  виборчого округу.

Кількість проведених зборів, на яких порушується питання про відкликання депутата, не обмежується, але вони повинні проводитись не пізніше 45-денного терміну для збирання підписів виборців  на  підтримку пропозиції про відкликання депутата, що була висунута на  перших зборах.

Повторне порушення питання про відкликання народного депутата України може мати місце не раніше, ніж через рік після вирішення у встановленому  цим  Законом  порядку  питання  щодо  результатів голосування про його відкликання, яке проводилось раніше.

5. Ініціатори зборів (не менше десяти виборців відповідного округу) зобов'язані не пізніш як за 15 днів до проведення зборів письмово повідомити голову відповідної місцевої Ради та народного депутата України, щодо якого порушується питання про відкликання, про дату, місце і мету зборів.

Про одержану заяву виборців голова відповідної  місцевої Ради у дводенний строк надсилає повідомлення про проведення зборів до  Верховної  Ради України та Центральної виборчої комісії.

6. Перед початком зборів проводиться реєстрація  учасників, складається список із зазначенням прізвища,  імені, по батькові, дати народження та адреси проживання виборців, які беруть участь у зборах. Проти  свого  прізвища  у  списку  кожний  учасник  зборів ставить особистий підпис.

7. На зборах обираються голова, секретар зборів і  лічильна комісія у складі трьох осіб, вноситься та обговорюється пропозиція про відкликання  народного  депутата України. У разі схвалення зазначеної  пропозиції  рішенням  зборів, прийнятим більшістю голосів, підрахованих та оприлюднених  членами лічильної  комісії, подальший  порядок  денний  повинен  включати  питання утворення ініціативної групи виборців, яка обирається  більшістю  голосів  у складі 10-30 учасників зборів.

У випадку відкликання народного депутата України, обраного від загальнодержавного виборчого округу, ініціативні групи повинні бути створені на зборах виборців у більшості областей України.

8. Про проведення зборів виборців складається  протокол  із зазначенням результатів голосування з питань порядку денного, який підписується усіма  виборцями, які схвалили пропозицію про відкликання  народного  депутата  України. Документи проведених зборів - список учасників, протокол з формулюванням пропозиції про відкликання народного депутата України   та список членів ініціативної групи виборців із зазначенням  даних  паспортів  або інших документів, що засвідчують їх особи, підписуються головою та секретарем зборів.

9. Для здійснення контролю за дотриманням вимог цього Закону під час проведення зборів на них можуть бути присутніми з правом дорадчого голосу посадові особи, уповноважені Верховною Радою України або Центральною виборчою комісією.Загрузка...

Оставьте первый комментарий