Політичні права незалежно від статі фото

18 серпня 1920 року, було прийнято 19 поправку до Конституції США, яка надавала жінкам право політичного голосу на всій території федерації. Цей документ став першим прецедентом для правової боротьби жінок за свої права та забороняв відмовляти у праві голосі на основі статі.

Американська Конституція не несла в собі політичних заборон для жіночого населення країни, але і не надавала жодних підстав для надання мінімальних виборчих прав для них. Не зважаючи на те, що поправка стосувалася лише активного виборчого права для жінок, але  прецедентна юридична система США дозволила використовувати її як запоруку розвитку і розширення інших прав та свобод жінок.

Перші спроби американських жінок здобути однакове з чоловіками активне виборче право простежуються вже 1848 року, коли Елізабет Кеді Стентон організувала у місті Сенека-Фоллз, штат Нью-Йорк, громадські збори задля обговорення прав жінок, але всі її вимоги були висміяні.  У 1869 році у штат Вайомінг наілив жінок правом голосу, а до 1896 року, таких штатів вже нараховувалося п’ять. На початку 20 століття обговорення цього питання було зупинено.  У 1910 році питання виборчого права для жінок було знову піднято, ще вісім штатів підтримало цю ідею. 

Elizabeth_Cady_Stanton_and_Susan_B._Anthony.jpg

На початок президентства Вудро Вілсона жінки, обрані здебільшого чоловіками, засідали в законодавчих органах низки штатів, було створено широкий багатоспектральний рух, що мав головною метою подальший розвиток та здобуття права голосу для жінок по всій Америці.

Прийняття загально американського документу, який би надавав жінкам виборче прав по всій країні було провалено на голосуванні в Конгресі в 1914, 1915 та 1916 роках. Остаточне зупинення розгляду цього питання не відбулося завдяки періодичним маніфестаціям та акціям на підтримку прав жіноцтва. Поправка №19 вперше отримала необхідну кількість голосів в 1918 році, але її ратифікація і вступ у дію відбулися лише в 1920 році. Вперше цей документ було представлено в Конгресі ще в 1878 році. 

19th_Amendment.jpg

Оригінал: «The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any State on account of sex.

Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation.»

Переклад: «Виборчі права громадян Сполучених Штатів не повинні відбиратися чи обмежуватися Сполученими Штатами або окремими штатами на підставі належності до певної статі.

Конгрес має право забезпечувати виконання цієї поправки відповідним законодавством.»

voting.jpg

 Загрузка...

Оставьте первый комментарий