Снимок экрана 2018-02-06 в 08.36.18.pngВіктор Довгань, 
заступник Міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції.

В останні роки спостерігається тенденція зростання кількості транспортних засобів на дорогах України. Стрімке збільшення кількості транспортних засобів та підвищення інтенсивності дорожнього руху призводить до росту кількості ДТП та їхніх негативних наслідків. За даними статистики, порівняно з країнами ЄС та сусідами, Україна має надзвичайно низькі показники безпеки дорожнього руху, що призводить до значних людських та економічних втрат. Причиною цього є високий рівень смертності та травматизм на дорогах. 

Згідно з даними офіційної статистики, наданої Управлінням безпеки дорожнього руху Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України, за період з 01.01.2017 по 31.08.2017 загальна кількість ДТП склала 102826, внаслідок яких загинули 1996 осіб, травмовано 21957 особи. Крім того, ДТП є першою за поширеністю причиною смерті українців у віці від 15 до 24 років та другою за поширеністю у віці від 5 до 14 років.  Враховуючи зазначене, зменшення аварійності на дорогах має стати пріоритетом для всіх учасників дорожнього руху.

Велика кількість ДТП та постраждалих від них також впливає на економіку та сферу охорони здоров’я України. За розрахунками експертів Світового банку, соціально-економічні втрати України від дорожньо-транспортного травматизму оцінюються в 4,5 млрд. доларів США на рік або 3,4% ВВП (у розрахунках 2014 року), включаючи матеріальні витрати, пов’язані з пошкодженням майна та зниженням продуктивності праці, та людські втрати через серйозні травми або смерть унаслідок дорожньо-транспортних пригод.

Серед причин високого травматизму та смерті людей внаслідок ДТП в Україні можна зазначити: 

-       недосконалість правового механізму та нормативно-правового регулювання у сфері безпеки дорожнього руху;
-       низький рівень дорожньої дисципліни учасників дорожнього руху та недостатній рівень водійської майстерності;
-       конструктивна недосконалість, неналежний технічний стан транспортних засобів;
-       брак комплексного законодавчого врегулювання питання  відповідності транспортних засобів технічним стандартам та вимогам безпеки дорожнього руху, організації безпечної праці водіїв, відсутність системи державного нагляду (контролю) за відповідністю транспортних засобів технічним вимогам сучасних стандартів безпеки, системи перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації.

В останні роки спостерігається тенденція зростання кількості транспортних засобів на дорогах України. За оціночними даними, у 2016 році на тисячу українців припадало 202 автомобіля. Незначні продажі нових автомобілів і постачання вживаних автомобілів з-за кордону негативно позначилися на віці українського автопарку. Так, за оцінками фахівців ринку, станом на 2016 рік середній вік автомобіля у володінні українців склав понад 19 років, що не може не впливати як на безпеку дорожнього руху, так і на стан навколишнього середовища.

Наразі, суспільні відносини у сфері безпеки дорожнього руху, організації діяльності автомобільного транспорту регулюються законами України, зокрема, «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», низкою підзаконних актів Кабінету Міністрів України, Міністерства Інфраструктури України. Проте, чинні положення нормативно-правових актів не відповідають у повній мірі актам Європейського Союзу, міжнародним договорам, що визначають сучасні стандарти безпеки дорожнього руху, а тому суспільні відносини у сфері дорожнього руху та його безпеки, організації діяльності автомобільного транспорту слід вважати врегульованими частково.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері убезпечення експлуатації колісних транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» (далі – Проект Закону) розроблено на виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії ї їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію Україна – ЄС), та розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847-р  «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» (зі змінами) щодо затвердження Плану заходів з імплементації розділу V “Економічне та галузеве співробітництво” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2017-2019 роки, розпорядження від 26.11.2014 № 1160 «Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС».

Крім того, 14 червня 2017 року Уряд України схвалив Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, метою якої є зниження рівня смертності внаслідок ДТП щонайменше на 30 відсотків до 2020 року, ступеня тяжкості наслідків ДТП для учасників дорожнього руху та зменшення соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортного травматизму, а також запровадження ефективної системи управління безпекою дорожнього руху для забезпечення захисту життя та здоров’я населення.

Проект Закону передбачає істотне вдосконалення механізмів державного регулювання у сфері убезпечення експлуатації колісних транспортних засобів:

-  впровадження періодичних перевірок транспортних засобів на придатність до експлуатації, що мають прямий вплив на безпеку дорожнього руху;
-  впровадження на законодавчому рівні вимог щодо встановлення контрольних пристроїв (обмежувачів швидкості, тахографів) на певні категорії транспортних засобів з метою забезпечення безпеки учасників дорожнього руху на дорогах України та зниження рівня смертельних ДТП;  
-  створення системи періодичної підготовки водіїв транспортних засобів окремих категорій та підвищення їх професійної компетентності;
-  забезпечення контролю та встановлення відповідальності за порушення режимів робочого часу та часу відпочинку водіїв;
-  забезпечення дотримання норм законодавства у сфері убезпечення експлуатації колісних транспортних засобів шляхом впровадження адміністративної відповідальності водіїв, посадових осіб суб'єктів господарювання, фізичних осіб-підприємців за вчинені правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, господарської діяльності у сфері транспорту, у тому числі надання послуг автомобільним транспортом.

Чинна редакція Закону України «Про дорожній рух» не передбачає обов’язкового технічного контролю стану транспортних засобів для фізичних осіб, що використовують такі транспортні засоби у власних потребах, не пов’язаних з комерційною діяльністю. Проте, положення зазначеного Закону не відповідають сучасним вимогам стандартів безпеки дорожнього руху, а тому мають бути переглянуті шляхом впровадження прозорої та доступної системи періодичних перевірок транспортних засобів на придатність до експлуатації відповідно до Директиви 2014/45/ЕС. Тому, Міністерством інфраструктури України було запропоновано внести зміни до низки законів України в галузі транспорту, зокрема, Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про автомобільний транспорт» з метою убезпечення використання колісних транспортних засобів. 

Для впровадження Закону України, необхідно розробити та затвердити відповідні підзаконні акти Кабінету Міністрів України, Міністерства Інфраструктури України щодо визначення порядку проведення перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації, обсягів перевірки, її періодичності, а також  переліку документів, тощо. Оскільки переважна більшість ефектів впровадження зазначеного вище регулювання принесе свої позитивні результати лише протягом найближчих 5-7 років, варто вважати запропоновані законом заходи своєрідним внеском в перспективну безпеку руху автомобільного транспорту. Загрузка...

Оставьте первый комментарий