Габрук_блог.jpgОлена Габрук
незалежний експерт-консультант з питань оподаткування

Податковий калейдоскоп - 2016

         За останні роки стало традицією приймати найважливіші закони, що визначають економічні засади життя  бізнесу на майбутній рік  під ялинку. Не виключення і 2015 рік. 31 грудня 2015 року в «Голосі України»  надруковано найбільш очікувані закони: про державний бюджет на 2016 рік та зміни до Податкового кодексу. Крім того, з 1 січня 2016 року вступили в дію чимало законодавчих норм, що впливають на оподаткування суб’єктів господарювання та громадян.  Зосередимось на ключових податкових змінах поточного року. І почнемо з соціальних стандартів, визначених в Законі України від 25.12.2015р. №928-VІІІ «Про Державний бюджет України на  2016 рік» .  

Мінімальна заробітна плата прожитковий мінімуму для працездатних осіб  буде змінюватися  в 2016 році тричі: з 1 січня 2015 року - 1378 грн, з 1 травня 2015 року - 1450 грн, з 1 грудня 2015 року - 1550 грн. Зазначені показники впливають на визначення окремих складових  обчислення податків та зборів, що буде розглянуто в контексті податкових новацій, визначених  Законом України від 24.1.2015р.  № 909-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення  збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році»..

Радикальних змін зазнав єдиний соціальний  внесок. Для бізнесу це означає зниження навантаження  на фонд оплати праці.

ЄСВ

З 01 січня 2016 року встановлено єдина ставка нарахування ЄСВ – 22% (в 2015 році в середньому 41%, залежно від класу професійного ризику). Нова ставка застосовуватиметься до всіх доходів, що підлягають обкладанню ЄСВ за чинним законодавством (крім інвалідів).  Скасовано утримання із доходів громадян (3,6%). 

Максимальна величина місячного доходу, на який нараховується ЄСВ збільшено з 17 до 25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи. З огляду на новий розмір прожиткового  мінімуму для працездатної особи на 2016 рік максимальна величина для ЄСВ складає: з 1 січня 2016 року -  34450 грн., з 1 травня 2016 року – 36250 грн., з  1 грудня 2016 року – 38750 грн. 

ПДФО

Впроваджено єдина ставка 18% до бази оподаткування проти 15% та 20% в 2015 році.  Зазначена ставка застосовується до доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами. З урахуванням змін, внесених до розділу IV Податкового кодексу та розміру мінімальної заробітної плати на 2016 рік ставки ПДФО:

 • 0% - для 0,5 розміру мінімальної місячної заробітної плати (689 грн.) – для заробітної плати, що не вище 1 930 грн. на місяць;

 • 18%  - до розміру заробітної плати без обмеження;

Пасивні доходи  оподатковуються за ставкою 18%. По дивідендах діє дві ставки ПДФО:

 • 5 % - по дивідендах, що виплачуються платниками податку на прибуток підприємств;

 • 18% - по дивідендах, що виплачуються неплатниками податку на прибуток підприємств (платниками єдиного податку).

 • 15% - по пенсіях (включаючи суму її індексації),   що перевищують  3 розміри мінімальної заробітної плати в розрахунку на місяць, станом на 1 січня звітного податкового року (4134 грн), до суми перевищення.

 • 0% - до доходів, нарахованих як виграш чи приз (крім виграшів, призів у лотерею) на користь резидентів або нерезидентів (раніше – ставка податку складала 30%).

Збережено податкова соціальна пільга, її базовий розмір  складає 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня звітного податкового року. Гранична сума доходу, яка дає право на застосування податкової соціальної пільги в 2016 році складає – 1930 грн.

Суттєво змінено порядок сплати авансових внесків з ПДФО приватними підприємцями, що обрали загальну систему оподаткування своїх доходів.

По-перше,  авансові внески розраховуються щоквартально за фактичними даними Книги обліку доходів і витрат (раніше - не менш як 100 % річної суми податку з оподатковуваного доходу за минулий рік зі сплатою 25% щоквартально).

По-друге,  авансові внески  сплачуються до бюджету до 20 числа місяці, наступного за календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня). Авансовий платіж за четвертий календарний квартал не розраховується та не сплачується.

Якщо результатом розрахунку авансового платежу за відповідний календарний квартал є від'ємне значення, то авансовий платіж за такий період не сплачується.

 Єдиний податок

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності збережено практично без  суттєвих змін. Як і раніше, існує 4 групи платників  єдиного податку. В 3-й групі можуть перебувати і юридичні особи. Без змін залишилася і база оподаткування – сума отриманого доходу.

Для платників єдиного податку   1-ї та 2-ї  груп фіксовані ставки не змінилися (1% і 2% від мінімальної заробітної плати на 1 січня 2016 року). У зв’язку із новим розміром мінімальної заробітної плати в 2016 році  зміняться місячні суми єдиного податку:

· для платників 1-ї групи  - 137,80 грн;

· для платників 2-ї групи  - 275,60 грн. 

Не суттєво, але  зросли ставки єдиного податку  для платників 3 - ї  групи:

- 3%  від бази оподаткування (для платників ПДВ) замість 2% в 2015 році,

- 5% (для неплатників  ПДВ) замість 4%  відповідно.

Для платників єдиного податку 3 – ї групи  значно зменшено обсяг річного доходу для перебування на спрощеній системі  – не більше 5 млн. грн. проти 20 млн. грн. в 2015 році. 

Без малого вдвічі зросли ставки єдиного податку для  платників 4 – ї групи. Розмір ставок податку з одного га сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у % до бази оподаткування):

 • для ріллі, сіножатей і пасовищ - 0,81 (було – 0,45);

 • для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,49 (було – 0,27);

 • для багаторічних насаджень - 0,49 (було – 0,27);

 • для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,16 (було – 0,09);

 • для земель водного фонду – 2,43 (було – 1,35);

 • для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників - 5,4 (було – 3).


В 2016 році база оподаткування єдиним податком для платників 4 – ї групи визначається з урахуванням таких особливостей:

-для сільськогосподарських угідь базою оподаткування є нормативна грошова оцінка одного га сільськогосподарських угідь з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня 2015 року відповідно до порядку, встановленого розділом XII цього Кодексу;

-для земель водного фонду базою оподаткування є нормативна грошова оцінка ріллі з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня 2015 року.

 Податок на прибуток

На 2016 рік збережена  основна ставки податку на прибуток – 18%. Значні зміни відбулися в адмініструванні податку.

Звітний період. Відновлено квартальний звітний період  для платників податку, що мають річний дохід за правилами бухгалтерського обліку понад 20 млн. грн. Всі решта, включаючи новостворені підприємства, виробників сільськогосподарської продукції, звітують  за рік.

Виробники сільськогосподарської продукції можуть обрати річний податковий (звітний) період, який починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року.

Авансові внески на 2016 рік збережено, але порядок їх нарахування та сплати змінено. З 1 січня 2016 року авансові внески у розмірі 1\12 суми податку за попередній рік не сплачуються.  Разом з цим, запроваджено особливий порядок сплати авансових внесків, а саме, платники податку на прибуток сплачують до 31 грудня 2016 року авансовий внесок в розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 року. Розрахунок такого авансового внеску подається у податковій декларації за три квартали 2016 року. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов’язань.

Запроваджено нові різниці, що зменшують фінансовий результат до оподаткування за наслідками 2015 року. Але це тема для окремого розгляду.

  ПДВ

Ставки податку та поріг реєстрації  платником ПДВ залишилися без змін.  Більшість новацій торкнулися механізму адміністрування та відшкодування ПДВ.

Оновлено механізм визначення бази оподаткування ПДВ по операціях з поставки  самостійно виготовлених товарів. З 1 січня 2016 року вона визначається на рівні не нижче звичайної ціни (в 2015 році – не нижче собівартості). Таким чином, при укладанні договорів на реалізацію самостійно виготовлених товарів маємо орієнтуватися на договірну ціну, визначену на рівні не нижче звичайної. З урахуванням змін, внесених в  адміністрування акцизного податку,  не включається в базу оподаткування ПДВ акцизний податок на реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Формула, за якою платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних доповнено  складової «Овердрафт»  і має вигляд:

åНакл = åНаклОтр + åМитн + åПопРах + åОвердрафт - åНаклВид - åВідшкод - åПеревищ,

Під овердрафтом  розуміється  сума середньомісячного розміру сум  ПДВ, які за останніх 12 звітних (податкових) місяців були задекларовані та погашені чи розстрочені або відстрочені.  

Відновлена можливість  подання на контрагента заяву із скаргою у разі допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної, порушення граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкової накладної чи розрахунку коригування.  Протягом 15 календарних днів з дня надходження такої заяви із скаргою контролюючий орган зобов'язаний провести документальну позапланову перевірку зазначеного продавця для з'ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов'язань з ПДВ за такою операцією. При цьому, податкова накладна, що містить помилки в реквізитах (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД є підставою для віднесення покупцем сум  ПДВ до податкового кредиту.

       З 1 січня 2016 року змінено правила зарахування сум податкових зобов’язань з ПДВ на спец рахунок.

 1. по операціях з сільськогосподарськими товарами/послугами (крім операцій із зерновими і технічними культурами та операцій з продукцією тваринництва) співвідношення перерахування до державного бюджету - 50%, на спец рахунок – 50%;

 2. по операціях із зерновими і технічними культурами співвідношення перерахування до державного бюджету - 85%, на спец рахунок – 15%;

 3. по операціях з продукцією тваринництва співвідношення перерахування до державного бюджету - 20%, на спец рахунок – 80%;

     У зв’язку з відміною з 1 січня 2016 року пільги по операціях з постачання зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 згідно з УКТ ЗЕД (п. 197.21 ст.197 Податкового кодексу), всі операції з поставки вищезазначених культур обкладаються ПДВ. Відповідно, по таких операціях виникає право на бюджетне відшкодування.

Бюджетне відшкодування ПДВ. З 1 лютого 2016 року запроваджується два реєстри:

-Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування платникам податку, які відповідають критеріям, визначеним п. 200.19 ст.200 Податкового кодексу ;

-Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування платникам податку, які не відповідають критеріям, визначеним п. 200.19 ст.200 Податкового кодексу.

Бюджетне відшкодування проводиться на підставі поданих  платником податку заявок в хронологічній послідовності, після проведення камеральної перевірки.

 Акциз

Суттєво збільшено ставки  на спирт, алкогольну продукцію, пиво, коньяк,  тютюнові вироби.  Запроваджено електронна акцизна  накладна  при реалізації пального. Порядок виписки та реєстрації такої накладної подібний по податкової накладної.  З 1 березня 2016 р. діятиме перехідний період для такого нововведення, з 1 квітня 2016 р. акцизні накладні функціонуватимуть повноцінно.

Податок на нерухомість

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості.

Розмір  податку збільшено в порівнянні з 2015 роком і не має перевищує 3% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.м., тобто 41,34 грн.

За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, в тому числі його частки, загальна площа якого перевищує 300 кв. м. (для квартири) та/або 500 кв. м. (для будинку), сума податку, розрахована  у відсотках, збільшується на 25 тис грн на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

 Транспортний податок

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (1 033 500 грн). Ставка податку, як і в 2015 році, складає 25 тис. грн. в рік.

Серед законів, що вступили в дію з 1 січня 2016 року акцентуємо на наступні:

Реєстратори розрахункових операцій

У зв’язку з припинням дія деяких положень Закону України від 01.07.2015 року  № 569-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій" заборонено використання реєстраторів розрахункових операцій, які не передають контрольну стрічку в електронному вигляді.

 Імпортний збір

З 1 січня 2016 року  скасувано  додатковий імпортний збір (Закон України від 24.12.2015року № 912-VIII від 24.12.2015 «Про заходи стимулювання зовнішньоекономічної діяльності»)

    Асоціація з ЄС

З 1 січня 2016 року набирає чинності розділ ІV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною та ЄС від 27.06.2014 р., який передбачає поступове скасування ввізних і вивізних мит та створення зони вільної торгівлі з ЄС.

Для підтвердження українського походження товарів експортерам необхідно буде отримати сертифікат з перевезення товарів з України за формою EUR.1, який у наступному році повинен безкоштовно видаватися митними органами (наказ Мінфіну N 1142 від 18.11.2014 року). Відзначимо, що при експорті в країни ЄС до товарів українського походження застосовуватимуться пільги зі сплати мита за умови подання митним адміністраціям країн ЄС таких сертифікатів.

 Реєстрація юридичних осіб та ФОП

З 1 січня 2016 року  діє нова редакція Закону України від 15.05.2003 року № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". Нововведення пов’язані з процесам децентралізації повноважень  з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Оснвні акценти:

 • передача функцій з державної реєстрації юридичних осіб та ФОП органам місцевого самоврядування, нотаріусам та іншим акредитованим суб'єктам (за органами юстиції залишається держреєстрація громадських формувань);

 • скасовано щорічне  підтвердження відомостей та подачі фінансової звітності (остання надаватиметься в електронній формі з інформаційної системи органу статистики);

 • запроваджено можливості подання електронних документів для проведення всіх реєстраційних дій;

 • скасування паперових виписок (їх видаватимуть лише для проставлення апостилю) та запровадження їх отримання виключно в електронному вигляді через портал електронних сервісів. Витяги, як і раніше, можна буде отримувати як в електронній, так і в паперовій формі.

 Загрузка...

Оставьте первый комментарий