Снимок экрана 2016-09-12 в 16.11.27.pngМикола Кучер,
народний депутат України, експерт аграрного ринку, кандидат сільськогосподарських наук

Верховна Рада України розпочала свою роботу. Маю великі сподівання, що ця, V сесія, буде набагато результативнішою за попередню, що народні депутати регулярно відвідуватимуть пленарні засідання і жодного разу не буде зірвано голосування за конче необхідні документи для держави.

Головним завданням депутатів та парламенту в цілому є прийняття зважених та необхідних законодавчих актів, які сприяють розвитку секторів нашої економіки. Я, як народний депутат України, працюю над розробкою законодавчої бази з різних галузей, які впливають на життєдіяльність громадян і країни в цілому. Однак, будучи членом Комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин приділяю особливу увагу аграрним законопроектам. Так на сьогоднішній день в Комітеті знаходиться на розгляді понад 92 аграрних законопроекти, на деякі з них хочу звернути Вашу увагу, оскільки вони є першочерговими і необхідними для аграріїв.

Надзвичайно важливим є законопроект № 4355, від 31.03.2016 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель».

На останніх трьох засіданнях Комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин ми розглянули усі правки до цього Законопроекту і рекомендували Парламенту прийняти його у другому читанні та в цілому.

Оскільки я є одним з ініціаторів цього законопроекту, хочу зазначити, що документ містить необхідні положення, які дозволять значно посилити громадський контроль на місцях та дозволить ефективно впливати на раціональне використання земель, попереджати випадки зловживань із земельними ресурсами та законодавством.

Я переконаний, що громади на місцях краще знають, кому надати в оренду певну земельну ділянку, хто її ефективніше використає і заплатить вигіднішу орендну плату та принесе найбільші надходження до місцевого бюджету. А сьогодні земля, яка належить народу роздається чиновниками в Києві.

Цей законопроект ще й стимулює процес децентралізації в селах і сприяє об’єднанню громад, оскільки, в ньому чітко зазначено, - передати сільським, селищним та міським радам право розпоряджатись землями державної власності за межами населених пунктів, а об’єднаним громадам – можливість, також, оформити ці землі у комунальну власність.

Для цього об’єднані громади повинні будуть встановити та внести до Кадастру зовнішню межу об’єднаної громади і підготувати спеціальну спрощену землевпорядну документацію.

Сільські, селищні та міські ради отримують права контролю із самозахоплення земельних ділянок, невикористання за цільовим призначенням, забур’яненням та усього іншого, що впливає на раціональне використання земель.

Законопроект № 3851-1, від 04.02.2016 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо захисту прав платників податку на додану вартість, в тому числі сільгосптоваровиробників». Один із декількох законопроектів, що були розроблені у відповідь на передноворічну податкову реформу-2016, якою було частково скасовано пільговий режим оподаткування ПДВ для аграріїв. Дане рішення приймалося з порушенням чинного податкового законодавства, Коаліційної угоди, а головне – всупереч здоровому економічному глузду! Тому, цим законопроектом пропонується відновити спеціальний режим оподаткування ПДВ для сільськогосподарських товаровиробників у редакції Податкового кодексу, що діяла до 01.01.2016 р. На думку численної кількості співавторів даного законопроекту, буде відновлено захист законних інтересів сільськогосподарських товаровиробників та інших платників ПДВ. Крім цього, законопроектом пропонується запровадити рівні умови відшкодування ПДВ для всіх платників, захистити їх від сваволі посадових осіб контролюючих органів при формуванні податкового кредиту.

Законопроект № 3006, від 01.09.2015 «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо правової долі земельних ділянок, власники яких померли». Цим документом урегульовуються питання, які місцеві органи влади не можуть вирішити роками. Наприклад, пропонується надати право саме територіальній громаді за місцем розташування нерухомого майна у складі відумерлої спадщини, на отримання його у власність, а не за останнім місцем проживання померлого.

Крім того, встановлюється правило, за яким у разі смерті орендодавця до спливу строку дії договору оренди, такий договір вважається продовженим до державної реєстрації права власності спадкоємця на таку земельну ділянку або набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою.

А також, пропонується звільнити органи місцевого самоврядування від сплати судового збору при поданні заяв про визнання спадщини відумерлою.

Законопроект № 2585, від 07.04.2015 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування в агропромисловому комплексі). Завданням законопроекту є вдосконалення окремих норм Податкового кодексу з оподаткування в агропромисловому комплексі, а також виправлення техніко-юридичних помилок та неузгодженостей при попередніх внесеннях змін до Податкового кодексу та інших регуляторних актів.

Наприклад, однією з найважливіших, на мою думку, пропозицій законопроекту є те, щоб виключити з об’єктів оподаткування податком на нерухомість дитячі садки, школи, сільські клуби та інші об’єкти соціальної інфраструктури села, а також від сплати податку на нежитлову нерухомість будівлі та споруди сільськогосподарського призначення, незалежно від суб’єкта права власності на них.

Законопроект № 3866, від 02.02.2016 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо справедливого розподілу земель у процесі приватизації державних підприємств, установ та організацій». За нормами чинного законодавства земля підприємств після приватизації ділиться між працівниками, а частина передається у власність держави. Проте практика використання цих земель свідчить, що далеко не завжди вказані землі використовуються для потреб територіальних громад. Останнім часом спостерігаються масові випадки передачі вказаних земель на підставних осіб з метою подальшого перепродажу. При цьому повністю ігноруються потреби місцевого населення в отриманні земельних ділянок, в тому числі працівників соціальної сфери, учасників АТО. Поширеним явищем стала безконтрольна передача земель, які традиційно використовувались місцевим населенням як громадські пасовища.

Найганебнішим у даній ситуації є те, що поширеною практикою в Україні стала приватизація державних підприємств саме з метою розбазарювання земель.

Тому цим проектом закону пропонується встановити, що у процесі приватизації земель державних підприємств, установ та організацій землі, з яких формується резервний фонд земель, мають бути передані у комунальну власність територіальної громади, на території якої вони розташовані.

Зареєстрований особисто мною законопроект № 4027а, від 18.07.2016 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо вдосконалення деяких положень, що стосуються оподаткування в агропромисловому комплексі». Гостра необхідність у розробці цього проекту закону, виникла після численної кількості скарг від представників агропромислового комплексу та мешканців сільської місцевості. Законопроектом врегульовується питання відрахування податку на доходи фізичних осіб, що нараховується юридичною особою, її відокремленим підрозділом за надану такими фізичними особами в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) нерухомість має перераховуватися до відповідного бюджету за місцезнаходженням такої нерухомості.

Це робиться для того, щоб, наприклад орендатор, який зареєстрований в Київській області, а орендує землі в сусідній, скажімо Черкаській області, сплачував ПДФО з оренди саме в місцеві бюджети Черкаської області, де й розташовуються орендовані землі.

Хочу відзначити, що чинні норми законодавства є суперечливим у контексті подальшого розвитку процесів децентралізації в Україні, оскільки передбачають зарахування до відповідного бюджету за місцем реєстрації юридичних осіб, а також їх відокремлених підрозділів. Реєстрація ж відокремлених підрозділів, яким в установленому порядку надано повноваження щодо нарахування, утримання і сплати (перерахування) до бюджету податку, створює додаткові необґрунтовані витрати для представників агропромислового комплексу, оскільки не стосуються безпосереднього процесу виробництва.

Законопроект № 4010а, від 15.07.2016 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис). Законопроект направлений на вдосконалення правового регулювання відносин, пов’язаних із правом емфітевзису, з метою використання зазначеного права для збільшення кредитних ресурсів аграрного сектору економіки.Загрузка...

Оставьте первый комментарий